ÚPRAVA PROVOZU KLINIKY V OBDOBÍ EPIDEMIE


PROSÍME KLIENTY, ABY DODRŽOVALI NÁSLEDUJÍCÍ PRAVIDLA PRO OMEZENÍ PŘENOSU VIRU

  • SE ZVÍŘETEM JEDEN MAJITEL
  • V ČEKÁRNĚ PŘÍTOMNOST MAXIMÁLNĚ 4 KLIENTŮ, DODRŽOVAT ODSTUP MEZI LIDMI, OSTATNÍ MOHOU EVENTUELNĚ ČEKAT VENKU
  • LIDÉ S PŘÍZNAKY RESPIRAČNÍHO ONEMOCNĚNÍ PROSÍME NEVSTUPOVAT.
  • OŠETŘUJEME AKUTNÍ PŘÍPADY.
POSTUP PŘI OŠETŘENÍ V ORDINACI
  • Pacienty ošetřujeme pokud možno bez kontaktu s majitelem, pokud je to možné, majitel čeká v zádveří ordinace, pacienta si zde převezmeme.
  • V ordinaci bude přítomen pouze jeden klient.
  • Prodej léků a krmiv bez přítomnosti zvířete probíhá běžně, v případě 4 osob v čekárně je možné provést prodej přes okno v ordinaci.
  • Vstup do ordinace prosíme s respirátorem, rouškou či šátkem, pokud je to možné.